Οδοντίατρος Department

  • Μ.Σπανακαράς Οδοντίατρος

    Μ.Σπανακαράς

    Μάκης Σπανακαράς – Οδοντίατρος Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εκπαιδεύτηκε στην Οδοντιατρική Σχολή του…

    More