Α. Κλαδογένης

Αντώνιος ΚλαδογένηςΠνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της Ρώμης (Ιταλία)
Ειδικεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική, Ιταλική
Email: a.kladogenis@krito.gr