Ε.Κ.Καραγιάννη

Ευφροσύνη Κουβίδη-Καραγιάννη
Ειδική Παιδίατρος
Μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Κρήτης στην παιδιατρική, νεογνολογία και στις αναπνευστικές
παθήσεις κατά την παιδική ηλικία.
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική
Email: e.kouvidi@krito.gr