Μ.Σπανακαράς

Μάκης Σπανακαράς – Οδοντίατρος
Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εκπαιδεύτηκε στην Οδοντιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Nancy (Γαλλία)
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική
Email: makisspan@yahoo.gr