Σ.Κοιλιάς

Στέλιος Κοιλιάς

Ειδικός Καρδιολόγος
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τορίνου Ιταλίας
Ειδικεύτηκε στο «Γ. Γεννηματάς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική
Email: stkilias@otenet.gr