Σ.Ντίκα

Σοφία Ντίκα

Συμβουλευτική ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων.

MA ψυχολογία και κοινωνική ψυχολογία.

SAGE GRADUATE AT ALBANY.

BA Τμήμα ψυχολογίας. University AT ALBANY.

State University of New York.