Ασφάλειες

Ασφαλιστική Κάλυψη

Δεχόμαστε όλες τις αναγνωρισμένες ταξιδιωτικές και ιατρικές ασφάλειες, κάνοντας τους επισκέπτες μας να αισθάνονται οικία και ασφαλείς σε μια ξένη χώρα.

TRAVEL INSURANCE

We urge you to purchase cancellation insurance & supplemental medical coverage (which covers pre existing conditions). This is a smart way to safeguard against life’s surprises.

Please note that most insurance policies require purchase within 14 days of your initial trip payment.

We have made arrangements with SMS-Travel Insurance Center of Omaha, Nebraska. SMS has over 25 years of experience as worldwide insurance brokers and can help you choose the policy that best meets your needs. International insurance coverage to all destinations.
Our contact person is Jonah Engel, mention promo code: RHODES MEDICAL CARE
email: jonah@travelinsurancecenter.com ; USA phone (402) 404-5205.

Alternatively, to arrange your insurance online, please CLICK HERE or fill in the form HERE.
Please note that we cannot accept responsibility for any losses or expenses which you or any member of your party may incur as a result of failure to secure adequate coverage.