Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κλινική ‘’Ιατρική Φροντίδα Ρόδου‘’

– Προστασία δεδομένων 

Η ιατρική περίθαλψη της κλινικής Κριτώ «Rhodes Medical Care» (Κριτώ «RMC») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και πώς προστατεύουμε το απόρρητό σας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου αποσκοπεί να συμμορφωθεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος αποτελεί μέρος της ελληνικής νομοθεσίας. the European General Data Protection Regulation (GDPR), which is a part of the Greek Law.

Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να είναι οτιδήποτε προσδιορίζει, σχετίζεται και μπορεί να εντοπίσει ένα ζωντανό άτομο..

– Ποιες προσωπικές πληροφορίες για εσάς κατέχει η κλινική Κριτώ «RMC»;

Για να σας παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο ιατρικής περίθαλψης και προσοχής, πρέπει να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με:

 • Την προηγούμενη και τρέχουσα ιατρική σας κατάσταση.
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ηλικία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα του ξενοδοχείου και ο αριθμός δωματίου και ο θεράπων ιατρός.
 • Ακτινογραφίες, κλινικές φωτογραφίες και μοντέλα μελέτης.
 • Πληροφορίες σχετικές με τη θεραπεία και τις υπηρεσίες, που σας έχουμε παράσχει ή σας προτείνουμε και πληροφορίες σχετικά με το κόστος αυτών των υπηρεσιών και της θεραπείας.
 • Σημειώσεις συνομιλιών και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε σας και το προσωπικό μας, για τις οποίες πρέπει να τηρείται αρχείο.
 • Εγγραφές συγκατάθεσης για θεραπεία και
 • Οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με τα παραπάνω και με άλλους επαγγελματίες υγείας ή οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με σας.

Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με σας για :

 • να μας επιτρέψει να παρέχουμε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς.
 • να διαχειριστούμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε σας.
 • να μας βοηθήσει να διερευνήσουμε τυχόν ανησυχίες ή καταγγελίες που έχετε σχετικά με τις υπηρεσίες σας.
 • να ελέγξουμε την ποιότητα των υπηρεσιών.
 • την ταυτοποίηση δεδομένων, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για την απάτη.
 • να βοηθηθεί η έρευνα και ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών.
 • για την υποστήριξη, εκπαίδευση και διαχείριση των εργαζομένων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και
 • να παρακολουθούμε τις δαπάνες για τις υπηρεσίες.

– Από πού προέρχονται τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει η κλινική Κριτώ «RMC» ενδέχεται να έχουν παρασχεθεί από:

 • εσάς.
 • τους γονείς, συγγενείς ή τους φροντιστές σας.
 • φαρμακοτρόφους.
 • άλλα νοσοκομεία.
 • το προσωπικό ασθενοφόρων.
 • τις τοπικές αρχές.
 • άλλους παρόχους ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και
 • άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των προηγούμενων εργοδοτών).

– Πώς ο νόμος μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Υπάρχουν διάφοροι νομικοί λόγοι, για τους οποίους πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Γενικά, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία όπου:

 • είναι απαραίτητο να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας βάσει του νόμου.
 • είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε κάποιον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 • απαιτείται από το νόμο.
 • είναι αναγκαίο για λόγους εργασίας.
 • είναι απαραίτητο να παρέχονται υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικής μέριμνας.
 • έχετε δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες σας.
 • είναι απαραίτητο για νομικές υποθέσεις.
 • είναι προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της.
 • είναι απαραίτητη η προστασία της δημόσιας υγείας.
 • είναι απαραίτητο για λόγους αρχειοθέτησης, έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.
 • εσείς ή ο τοπικός σας αντιπρόσωπος έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και
 • έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας.

– Με ποιον μπορούν να μοιραστούν οι πληροφορίες

Η κλινική Κριτώ «RMC» ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστεί τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργάζεται με σας, καθώς επίσης και με άλλα άτομα και οργανισμούς. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις πτυχές του GDPR.

Όπου είναι απαραίτητο ή απαιτείται, μοιραζόμαστε πληροφορίες με:

 • τους ασθενείς.
 • την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους, του προσώπου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.
 • το προσωπικό.
 • τους τρέχοντες, παρελθόντες ή δυνητικούς εργοδότες.
 • την υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πρόνοιας.
 • τους προμηθευτές υποστήριξης συστημάτων, παρόχων υπηρεσιών, νόμιμων εκπροσώπων.
 • τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά όργανα.
 • τους εκπαιδευτικούς και τους εξεταστικούς φορείς.
 • τους οργανισμούς έρευνας.
 • επαγγελματίες συμβούλους.
 • τις αστυνομικές δυνάμεις.
 • τις οργανώσεις ασφάλειας και
 • την κεντρική και τοπική κυβέρνηση.

– Γιατί έχουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Πρέπει να διατηρήσουμε πλήρη και ακριβή προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους ασθενείς, ώστε να σας παρέχουμε ασφαλή και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Θα σας ζητήσουμε να ενημερώνετε τακτικά το ιατρικό σας ιστορικό και τα στοιχεία επικοινωνίας.

– Αποκάλυψη πληροφοριών

Για την παροχή σωστής και ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης ίσως χρειαστεί να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • Στον γενικό ιατρό σας.
 • Σε άλλα νοσοκομεία, κλινικές ή υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, που έχουν ή πρόκειται να σας παράσχουν θεραπεία.
 • Σε άλλους επαγγελματίες υγείας που σας φροντίζουν.
 • Σε Αρχές Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας.
 • Σε οποιαδήποτε ιατρική ασφάλιση ή συστήματα, στα οποία είστε μέλος και
 • Σε πράκτορες και τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο και το δίκαιο.

Η γνωστοποίηση θα πραγματοποιηθεί με βάση την ανάγκη που έχουμε όλοι να γνωρίζουμε. Μόνο εκείνα τα άτομα/οργανώσεις που πρέπει να γνωρίζουν για να παρέχουν τη φροντίδα τους σε σας και για την ορθή διοίκηση από τις κυβερνητικές αρχές και το προσωπικό (το προσωπικό του οποίου καλύπτεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας) θα λάβουν τις πληροφορίες.

Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις ή όταν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους που δεν συνδέονται με την υγειονομική σας περίθαλψη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αποκάλυψη που δεν καλύπτεται από αυτόν τον Κώδικα Πρακτικής, θα προκύψει μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας. Όπου είναι δυνατόν, θα ενημερωθείτε γι’ αυτά τα αιτήματα για αποκάλυψη πληροφοριών.

– Πρόσβαση στα αρχεία σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να λάβετε ένα αντίγραφο. Οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του παιδιού τους, αν αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού και δεν αντίκειται στις επιθυμίες του. Οι επίσημες αιτήσεις πρόσβασης πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στον αρμόδιο.

– Αν δεν συμφωνείτε

Εάν δεν επιθυμείτε να αποκαλυφθούν ή να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σας παρακαλούμε να συζητήσετε το θέμα μαζί μας. Έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ιατρική περίθαλψη.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο αυτό δεν θα είναι αναδρομικό.

 – Πώς θα σας βοηθήσουν τα αρχεία σας;

Τα αρχεία σας χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση και τη διαχείριση της φροντίδας που λαμβάνετε. Μας βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι:

 • Διαθέτουμε ακριβείς, ενημερωμένες πληροφορίες για την υγεία σας.
 • Λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα φροντίδας.
 • Οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες από την κλινική Κριτώ «RMC» για να μας βοηθήσουν να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες σας στην υγειονομική περίθαλψη και
 • Οποιεσδήποτε ανησυχίες μπορεί να έχετε σχετικά με την υγεία σας εξετάζονται σωστά.

– Μεταφορές

Μπορεί μερικές φορές να είναι απαραίτητη η μεταφορά προσωπικών πληροφοριών στο εξωτερικό. Όταν αυτό απαιτείται, οι πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες ή περιοχές σε όλο τον κόσμο. Οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις θα γίνουν σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις πτυχές του GDPR.

– Τα δικαιώματά σας

Στο πλαίσιο του GDPR, εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα ενημέρωσης.
 • το δικαίωμα πρόσβασης.
 • το δικαίωμα στην ακρίβεια και την πραγματοποίηση αλλαγών (διόρθωση) ·
 • το δικαίωμα διαγραφής.
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων.
 • το δικαίωμα ένστασης και
 • το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

– Ζητήστε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε για εσάς

Συνήθως περιμένουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας όσα γράφουμε σχετικά με σας, κάθε φορά που αξιολογούμε τις ανάγκες σας ή σας παρέχουμε υπηρεσίες. Ωστόσο, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο όλων των πληροφοριών, τόσο όσων είναι σε γραπτή μορφή όσο και εκείνων που είναι σε ηλεκτρονική, τις οποίες έχουμε για σας και τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από εμάς. Στόχος μας είναι να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε μέσα σε 30 ημέρες, αλλά αν δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε, τότε θα σας εξηγήσουμε το πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών δωρεάν, αλλά υπάρχουν κάποιες περιστάσεις στις οποίες θα χρειαστεί να σας χρεώσουμε.

Εντούτοις, κατά καιρούς ενδέχεται να μην μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας ολόκληρο το αρχείο, ιδιαίτερα εάν το αρχείο περιέχει:

 • Εμπιστευτικές πληροφορίες για άλλους ανθρώπους ή
 • Δεδομένα που ένας επαγγελματίας πιστεύει ότι θα προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη δική σας σωματική ή πνευματική ευεξία ή κάποιου άλλου ή
 • Μπορεί να επηρεάσει μια αστυνομική έρευνα.

– Ζητήστε να αλλάξετε πληροφορίες που νομίζετε ότι είναι ανακριβείς ή ελλιπείς

Θα πρέπει να μας ενημερώσετεμ εάν διαφωνείτε με κάτι που είναι γραμμένο στο αρχείο σας. Μπορεί να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά θα διορθώσουμε τις πραγματικές ανακρίβειες και ενδέχεται να συμπεριλάβουμε τα σχόλιά σας στην εγγραφή για να δείξουμε ότι δε συμφωνείτε με αυτήν.

– Ζητήστε να διαγράψετε πληροφορίες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα:

 • Όπου δε χρειάζονται πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία για τον λόγο για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά.
 • Σε περίπτωση που αφαιρέσατε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας (όπου δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για να την χρησιμοποιήσουμε).
 • Όπου δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη χρήση των πληροφοριών σας.
 • Όπου η διαγραφή των πληροφοριών αποτελεί νομική απαίτηση.

Όπου τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μοιραστεί με άλλους, θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όσοι χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία συμμορφώνονται με το αίτημά σας για διαγραφή.

Σας παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δε μπορούμε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας, όπου:

 • πρέπει να τις έχουμε σύμφωνα με το νόμο.
 • χρησιμοποιούνται για την ελευθερία της έκφρασης.
 • χρησιμοποιούνται για σκοπούς δημόσιας υγείας.
 • προορίζονται για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς, όπου θα καθιστούσε τις πληροφορίες άχρηστες ή
 • είναι απαραίτητο για νομικές αξιώσεις.

 – Ζητήστε να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε τα στοιχεία που θα χρησιποιήσουμε, στις περιπτώσεις που:

 • έχετε εντοπίσει ανακριβείς πληροφορίες και μας έχετε ενημερώσει γι’ αυτό και
 • δεν έχουμε νόμιμο λόγο να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά θέλετε να περιορίσουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε, αντί να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές εντελώς.

Όταν οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων και με τη συγκατάθεσή σας να χειριστούμε νομικές αξιώσεις και να προστατεύσουμε άλλους, ή όταν πρόκειται για σημαντικά δημόσια συμφέροντα της Ελλάδας.

Όπου χορηγήθηκε περιορισμός χρήσης, θα σας ενημερώσουμε πριν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Όπου είναι δυνατόν, θα επιδιώξουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να κρατήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες, επειδή οφείλουμε να το κάνουμε βάσει νόμου.

– Ζητήστε να μετακινήσετε τις πληροφορίες σας σε άλλο πάροχο (φορητότητα δεδομένων)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να δοθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες πίσω σε σας ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών στη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας (όχι εάν απαιτείται από το νόμο) και εάν οι αποφάσεις ελήφθησαν από έναν υπολογιστή και όχι από ένα ανθρώπινο ον. Είναι πιθανό ότι η φορητότητα δεδομένων δεν θα ισχύει για τις περισσότερες υπηρεσίες που λαμβάνετε από την κλινική Κριτώ «RMC».

– Ασφάλεια

Η κλινική Κριτώ «RMC» δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε.

– Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε τα ιατρικά σας αρχεία, ενώ είστε ασθενής της κλινικής Κριτώ «RMC» και αφού σταματήσετε να είστε ασθενής για τουλάχιστον έντεκα χρόνια ή για παιδιά μέχρι την ηλικία των 25 ετών, όποια και αν είναι η μεγαλύτερη.

– Cookies

Ένα cookie είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας από τον διακομιστή ενός ιστοτόπου και μόνο αυτός ο διακομιστής θα μπορεί να ανακτήσει ή να διαβάσει τα περιεχόμενα αυτού του cookie. Κάθε cookie είναι μοναδικό στο web browser σας. Θα περιέχει μερικές ανώνυμες πληροφορίες, όπως ένα μοναδικό αναγνωριστικό και το όνομα του ιστότοπου και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να θυμάται πράγματα, όπως οι προτιμήσεις σας ή να θυμάται τα στοιχεία σας κατά την υποβολή μιας φόρμας. Ελέγχονται από τον υπολογιστή σας. Αν επισκεφθείτε την ενότητα «Εργαλεία» στο μενού του προγράμματος περιήγησης, θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις των cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, να σας προειδοποιεί προτού αποδεχτείτε τα cookies ή μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απόρριψη.

Η κλινική Κριτώ «RMC» δεν κάνει άμεση χρήση άλλων cookies, εκτός από αυτά που απαιτούνται για τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών σας.

– Google Analytics

Ο ιστότοπος της κλινικής Κριτώ «RMC» χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο, με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

– Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος της κλινικής Κριτώ «RMC» περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο της κλινικής Κριτώ «RMC», δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον άλλο ιστότοπο. Δε μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δε διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

– Μελλοντικές αλλαγές

Η κλινική Κριτώ «RMC» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και να σας ειδοποιήσει δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση της δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ισχύει μεταξύ μας, ανεξάρτητα από το αν σας έχουμε δώσει συγκεκριμένη ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή.